Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2011 10:39

Η χρήση και η χρησιμότητα του Portfolio

Το Portfolio αποτελεί μια από τις τεχνικές διδασκαλίας που βοηθούν τους σπουδαστές να αποκτήσουν αυτογνωσία, αλλά και να αξιολογήσουν μόνοι τους τις γνώσεις που αποκόμισαν σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Η χρήση του είναι απλή: στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, οι μαθητές / σπουδαστές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με θέμα την ύλη που διδάχτηκαν, μαζί με την άποψή τους για τη χρησιμότητά της, καθώς και τις τυχόν ελλείψεις τους σχετικά με αυτή.

Αξιολογούν επίσης την ποιότητα των κειμένων της ενότητας και των εργασιών τους. Μαζί με τις δημιουργικές εργασίες της συγκεκριμένης περιόδου, το Portfolio φυλάσσεται και παρουσιάζεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε γίνεται και η συνολική αποτίμηση της ύλης.


Στην ημερίδα εργασίας που έγινε στο Σχολείο, επεξεργαστήκαμε Portfolio κατάλληλα για κάθε μια από τις τάξεις του Σχολείου, αλλά και του EPSILON.

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Σχολείου και πρόκειται να αποσταλούν στον αρμόδιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατοχύρωση (copyright).

Hδη, από τις αρχές Οκτωβρίου, η συμπλήρωση του Portfolio αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος διδασκαλίας μας. Αν και τα αποτελέσματα από τη χρήση του Portfolio είναι μακροπρόθεσμα, η αντίδραση των παιδιών αλλά και των σπουδαστών του EPSILON είναι θετική και αποδεικνύει την ορθότητα της χρησιμοποίησής τους.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον όγκο, αλλά και την ποιότητα της δουλειάς που θα έχει γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.


The following projects belong to learners of Intermediate level who were asked to plan their own invention for every day problems.

Amazing housecleaner

Like many people in the world, I like having a clean, spotless house. This simple invention helps me to keep my whole house clean without being tired.
This is how it works: First you have to press some buttons, which are on the panel. The buttons correspond to the works that you want the robot to do. Then you press the START button and the machine will do the activity on its own. It’s got four hands, as you can see in the picture, and it’s only one metre tall. It can clean the bathroom, water the flowers and of course it washes the dishes. It can also cook the dinner and feed the pets. The only problem it has is with washing the dishes because you have to fill the tank with water and detergent.

My HOUSE CLEANER is made of plastic and metal, so it’s light and easy to use. It doesn’t cost too much either. It’s 700 Euros only!!

My funny clown

Do you ever feel tired or unhappy? Do you ever get sick when you hear your boss talking to you angrily? Well, here is the perfect solution to all your problems: The new S5 Funny Clown will change your life completely and you won’t even have to do anything. Just say its name and sit back and relax. The amazing S5 is manufactured in Italy and it’s made of good quality plastic. It’s got an attractive modern design and a reliable electric motor with a small, easy to use computer. You can use the computer to plan your favourite jokes. The Funny Clown weights only five kilos, so it’s convenient to take with you when you go on holidays. It’s price is a surprise, too. It costs only 2,500 Euros.

ROBIREAN

Have your children got bad manners? They don’t study? Here is the new miracle of modern technology. Its name is ROBIREAN and it is a small complicated robot that will help you to solve all the problems you may have with your children with only a little expense.
On the one hand, it is strict, which may disappoint them, but on the other it’s so funny that they’re going to love it.
ROBIREAN has got a man’s voice and can speak every language of the world. Its height is only one metre and it weights three kilos. ROBIREAN can make your children study and it will also speak politely to other people. For example, if your child wants to study history, he presses the selection button to insert the language he wants the computer to speak. After that he presses the History button and ROBIREAN automatically starts teaching the lesson. It’s price is only 2,503 Euros!!!

επιστροφή στην κορυφή